Rode Neuzen Dag 2018


Rode Neuzen Dag heeft een droom: van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken. Een school die vol trots zegt: wij geven leerlingen met psychische problemen alle kansen!
En natuurlijk mag het park van Genk dan niet ontbreken. Meer en meer kinderen worstelen met psychische problemen. Het was dan ook evident voor ons om mee te stappen in de mooie boodschap van de Rode Neuzen Dag: gezondheid en welzijn voor iedereen (SDG 3)
Voor ons als Kinderrechtenschool strookt dit 100% met onze betrachting onze leerlingen bewust te zijn van de problemen die vriendjes of vriendinnen soms hebben, maar die we niet zo gemakkelijk zien. Ze verdienen echter ook onze aandacht en onze steun.
De kinderen kwamen in het rood gekleed naar school. Zelfs enkele zieke leerlingen, die helaas die dag niet aanwezig konden zijn, hadden zich in het rood getooid en foto’s doorgestuurd om te tonen dat ook zij betrokken waren. Er werd in de lessen extra aandacht geschonken aan de thema’s gezondheid en welzijn.