Park van Genk viert “Dag van de kleuter”


Zoals elk jaar had de kinderrechtenschool Park van Genk een aangename verrassing voor de kleinsten tijdens de 'Dag van de kleuter'.
In verschillende artistieke workshops die door de Academie voor muziek, woord en dans georganiseerd werden, konden ze het beste van zichzelf geven.

De school speelde, in het kader van muzische vorming, deze keer in op de creativiteit en expressiviteit van de kleuters. In de voormiddag konden alle kleuters zich uitleven in de uitdagende en plezante workshops rond muziek, instrumenten, woord en dans.
De Academie heeft zich op deze wijze op een fijne manier aan de kleuters voorgesteld.
Na een eerste kennismaking met verschillende instrumenten mochten ze er ook zelf mee experimenteren. Al musicerend en dansend kwamen vervolgens heel wat sprookjesfiguren tot leven. Zelfs een muzikale krokodil en Mexicanen hielpen mee om bewegingen en muziek al spelend te combineren.
Na een laatste repetitie in de namiddag konden de kleuters hun juist verworven vaardigheden tonen aan ouders, grootouders en genodigden.
Deze waren niet alleen enthousiast over hetgeen de kleuters in deze korte tijdspanne al geleerd hadden maar konden achteraf ook nog eens genieten van het intercultureel aanbod aan lekkernijen dat de school hen aanbood.

digitaal aanmelden

Beste ouder,

Het lijkt nog vroeg…

Toch is het tijd om uit te kijken voor een school voor uw kind geboren in 2017. Uw kind kan binnenkort ingeschreven worden in een school van uw keuze voor het schooljaar 2019-2020!

Online aanmelden…

In de kleuter- en basisscholen van onze gemeente kunnen de meeste kinderen niet rechtstreeks inschrijven. Alle kinderen die voor het eerst naar school gaan moeten zich online aanmelden op de website www.naarschool.houthalen-helchteren.be  (op dit moment is deze website nog niet toegankelijk)
Maar wees gerust, voor elk kind is er een plaats in een school binnen onze gemeente!

Tip!
Meld je kind zeker aan, ook al kan het pas naar school op maandag 2 september 2020.

Let wel op!
Broers en zussen van ingeschreven kinderen én kinderen van personeel hebben voorrang op alle andere kinderen en kun je als ouder inschrijven op de school zelf vóór de aanmeldingsperiode.
De juiste datum hiervoor wordt nog door de school bekend gemaakt in de loop van januari 2019.

Inschrijven, aanmelden… wanneer?

Door de nieuwe wet rond inschrijvingsrecht kunnen we u nog geen concrete data meedelen.

Daarom!
Nodigen wij u uit op de informatievergadering ‘Aanmelden in Houthalen-Helchteren’ op donderdag, 10 januari 2019 om 20u in CC Casino, Varenstraat 22A

Tip! Voor bijkomende info rond ‘aanmelden in Houthalen-Helchteren’ hou dan zeker de ‘In & Om’ januari 2019 in het oog. In januari ontvangt u ook een meer uitgebreide flyer.
(onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement)

Wij hopen u te mogen ontmoeten op de informatievergadering

Rode Neuzen Dag 2018


Rode Neuzen Dag heeft een droom: van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken. Een school die vol trots zegt: wij geven leerlingen met psychische problemen alle kansen!
En natuurlijk mag het park van Genk dan niet ontbreken. Meer en meer kinderen worstelen met psychische problemen. Het was dan ook evident voor ons om mee te stappen in de mooie boodschap van de Rode Neuzen Dag: gezondheid en welzijn voor iedereen (SDG 3)
Voor ons als Kinderrechtenschool strookt dit 100% met onze betrachting onze leerlingen bewust te zijn van de problemen die vriendjes of vriendinnen soms hebben, maar die we niet zo gemakkelijk zien. Ze verdienen echter ook onze aandacht en onze steun.
De kinderen kwamen in het rood gekleed naar school. Zelfs enkele zieke leerlingen, die helaas die dag niet aanwezig konden zijn, hadden zich in het rood getooid en foto’s doorgestuurd om te tonen dat ook zij betrokken waren. Er werd in de lessen extra aandacht geschonken aan de thema’s gezondheid en welzijn.kinderrechtendag 20 november 2018

Internationale Dag van de Rechten van het KindElk jaar wordt op 20 november de 'Internationale Dag van de Rechten van het Kind' (Universal Children's Day) gevierd. 

Ook dit jaar werden deze dag weer allerlei activiteiten georganiseerd op onze kinderrechtenschool om te onderstrepen dat kinderen speciale rechten hebben. Het werd een drukke, boeiende dag.

De hele voormiddag lang kregen onze kinderen de mogelijkheid creatieve workshops te volgen. Deze werden met veel energie en plezier verzorgd door de lesgevers van de stedelijke muziekacademie. In de namiddag werd er flink gerepeteerd voor de oudervoorstelling. De uitvoering was het avondgebeuren. De kleuters droegen daar ook hun steentje bij door het verzorgen van lekkere versnaperingen. 

Wij hadden gekozen om met de academie Beringen samen te werken op deze kinderrechtendag omdat wij ervan overtuigd zijn dat de impact van “artistieke ontwaken en ontwikkelen” enorm kan zijn voor het zelfvertrouwen, zelfbeeld, zelfrespect van een kind. De leerlingen hebben erg genoten van deze lessen. Kinderrechteneducatie gaat verder dan een lesje geven rond de rechten van het kind maar ook samen met kinderen ideeën ontwikkelen om kinderrechten visueel sterker te laten spreken. 

Tezelfdertijd gingen in de voormiddag 2 leerlingen van de kinderrechtenraad met de directie mee om een workshop te geven voor Studio Globo. Er werden sessies georganiseerd rond het thema 'Kinderkracht'. Het idee Kinderkracht staat voor het geloof dat veerkracht, een positief zelfbeeld, assertiviteit en zelfvertrouwen belangrijke bouwstenen zijn om van onze kinderen bewuste wereldburgers te maken. Wij hebben toegelicht hoe we dagelijks in onze school hieraan werken door in te zetten op wereldburgerschap vanuit ons thema 'Kinderrechten'.

Wij zijn een school die wil  luisteren naar ouders maar zeker ook naar de kinderen. Als kinderrechtenschool blijven we ons extra inzetten om de rechten van het kind te respecteren en de kinderen zo veel mogelijk inspraak te geven binnen onze school.