kinderrechtendag 20 november 2018

Internationale Dag van de Rechten van het KindElk jaar wordt op 20 november de 'Internationale Dag van de Rechten van het Kind' (Universal Children's Day) gevierd. 

Ook dit jaar werden deze dag weer allerlei activiteiten georganiseerd op onze kinderrechtenschool om te onderstrepen dat kinderen speciale rechten hebben. Het werd een drukke, boeiende dag.

De hele voormiddag lang kregen onze kinderen de mogelijkheid creatieve workshops te volgen. Deze werden met veel energie en plezier verzorgd door de lesgevers van de stedelijke muziekacademie. In de namiddag werd er flink gerepeteerd voor de oudervoorstelling. De uitvoering was het avondgebeuren. De kleuters droegen daar ook hun steentje bij door het verzorgen van lekkere versnaperingen. 

Wij hadden gekozen om met de academie Beringen samen te werken op deze kinderrechtendag omdat wij ervan overtuigd zijn dat de impact van “artistieke ontwaken en ontwikkelen” enorm kan zijn voor het zelfvertrouwen, zelfbeeld, zelfrespect van een kind. De leerlingen hebben erg genoten van deze lessen. Kinderrechteneducatie gaat verder dan een lesje geven rond de rechten van het kind maar ook samen met kinderen idee├źn ontwikkelen om kinderrechten visueel sterker te laten spreken. 

Tezelfdertijd gingen in de voormiddag 2 leerlingen van de kinderrechtenraad met de directie mee om een workshop te geven voor Studio Globo. Er werden sessies georganiseerd rond het thema 'Kinderkracht'. Het idee Kinderkracht staat voor het geloof dat veerkracht, een positief zelfbeeld, assertiviteit en zelfvertrouwen belangrijke bouwstenen zijn om van onze kinderen bewuste wereldburgers te maken. Wij hebben toegelicht hoe we dagelijks in onze school hieraan werken door in te zetten op wereldburgerschap vanuit ons thema 'Kinderrechten'.

Wij zijn een school die wil  luisteren naar ouders maar zeker ook naar de kinderen. Als kinderrechtenschool blijven we ons extra inzetten om de rechten van het kind te respecteren en de kinderen zo veel mogelijk inspraak te geven binnen onze school.