Saved by the bell

Met saved by the bell roepen we alle kinderen op om ieder jaar de schoolbel te laten rinkelen. Zo kan iedereen horen dat elk kind en elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs. Saved by the bell vindt jaarlijks plaats op 5 oktober. Dat is de internationale dag van de leerkracht. Dag in dag uit staan leerkrachten klaar om kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan hun leerlingen. Daarvoor moeten we hen enorm dankbaar zijn. Maar wereldwijd zijn er veel leerkrachten die in moeilijke omstandigheden moeten werken. En jammer genoeg zijn er wereldwijd ook miljoenen kinderen en jongeren die geen leerkrachten hebben. Zij kunnen om allerlei redenen niet naar school gaan: armoede, gebrek aan infrastructuur, ongelijkheid, oorlog en conflict,.. Saved by the bell is dus een symbolische actie in scholen, hier en in het buitenland. Door de schoolbel extra te laten luiden, staan leerlingen en leerkrachten stil bij het feit dat niet alle kinderen goed onderwijs krijgen. Saved by the bell gaat ook over het recht op onderwijs. Daarvoor baseren we ons op het VN kinderrechtenverdrag uit 1989.

Alle kinderen van onze school willen vandaag een pluim geven aan onze juffen, meesters en directie omdat zij elke dag zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs voor ons allemaal. Daarom maakten wij samen dit mooie knutselwerk voor hen: "Een pluim voor onze school" want we mogen blij zijn dat we elke dag naar school mogen! Ook omdat onze school een kinderrechtenschool is, vinden wij natuurlijk dat wij ons vandaag allemaal extra luid moeten laten horen! Want ook wij vinden dat alle kinderen in de wereld de kans moeten krijgen om naar school te gaan.