20 november = KINDERRECHTENDAG !

Naar jaarlijkse gewoonte vieren we op 20 november feest op onze school. Dan is het namelijk KINDERRECHTENDAG. Dit jaar vierden we het in onze eigen klasbubbel, maar dit was daarom niet minder leuk.


In de eerste kleuterklas stond de dag helemaal in het teken van "recht op spelen". Ze zijn de dag al dansend gestart en hebben daarna een omloop gedaan. In de namiddag hebben ze een kleurplaat van recht op spelen ingekleurd en zijn ze fijn buiten gaan spelen.

In de tweede kleuterklas hebben ze gewerkt rond het kinderrecht  "iedereen is gelijk". Ze hebben een verteltafel gemaakt van het verhaal van Elmer. De kleuters konden zo zelf het verhaal naspelen. Ze mochten daarna een olifant maken naar hun keuze, zoals in het verhaal. Niet elke olifant moet grijs zijn. Het einde van de dag werd leuk afgesloten met "recht op spel", waarbij ze extra buiten mochten spelen met allerlei materiaal en leuke muziek!
De derde kleuterklas filosofeerde over een kort verhaal "Wat is klein en wat is groot. Ze hebben zichzelf gemeten om later te kijken of ze groter geworden zijn. Ze zijn daarna muzikaal aan de slag gegaan met het lied "iedereen is anders". In de klas hebben ze het recht "iedereen is gelijk" opgehangen in het gouden kader. Want ook al ben je anders, dan heb je nog dezelfde rechten als iedereen. In de namiddag gingen de kinderen aan de slag met een verhaal uit ingeBEELD "Als ik groot ben". Ook een toast en een hapje hoorde erbij om deze speciale dag af te sluiten!


In het eerste leerjaar hebben ze eerst een klasgesprek gehouden over de verschillende kinderrechten. Daarna luisterden ze naar het verhaal van Anna en Jim, kinderen uit Mexico en Peru en ze ontdekten dat deze kinderen geen recht hebben op onderwijs en eten. Zo kwam al snel de vraag wat is er nog anders bij hun dan bij ons? In kleine groepjes maakten ze dit heel mooi zichtbaar op grote flappen en lieten dit aan mekaar zien tijdens een toonmoment. 
Na deze opdracht leerden de kinderen het kinderrechtenlied kennen en hebben ze fijn mogen spelen in de hoeken, want iedereen heeft recht op spelen!De leerlingen van het tweede leerjaar hebben eerst de kinderrechten goed leren kennen aan de hand van allerlei spelletjes. Nadien hebben ze een eigen kinderrechtenposter gemaakt van de kinderrechten die zij belangrijk vonden.  En tenslotte hebben ze met de spelletjes van de spelotheek gespeeld. Wist je dat je daar spelletjes (bijna) gratis kan ontlenen? Want ieder kind heeft recht op spel!
Het derde leerjaar ving de kinderrechtendag aan op de tonen van ons zelfgemaakt kinderrechtenlied. Ze namen deel aan een kinderrechtenkwis waar vele kinderrechten aan bod kwamen,zo ook recht op informatie. Met de verdiende letterkoekjes maakten ze een woord m.b.t kinderechtendag.De leerlingen speelden vervolgens de reuzespellen(recht op spelen).In de namiddag lieten ze zich van hun sportiefste kant zien bij de fitometer(recht op beweging).Tot slot maakten ze een beterschapskaart voor een ziek persoon met corona. Hier kwam het kinderrecht "recht op verzorging" door middel van een klasgesprek aan bod.
Het vierde leerjaar  speelde het klasspel 'rechtenverkenners'. De groepjes voerden opdrachten uit en konden telkens een kinderrecht verdienen. Zo moesten ze het rechtenrooster vol krijgen.


De leerlingen van het vijfde leerjaar speelden het kinderrechtenspel. De klas werd verdeeld in 5 groepjes. Ze konden alle kinderrechten verdienen door met de klas of met een groepje opdrachten te doen.  Ze hebben de opdrachten allemaal tot een goed einde gebracht en kregen zo alle kinderrechten.


Het zesde leerjaar heeft gefilosofeerd rond een verhaalfragment. Juffrouw Kachel (boek van Toon Tellegen) is een juffrouw die heel gemeen is tegen haar leerlingen. Ze slaat zelfs om te straffen. Het zesde leerjaar filosofeerde over straffen en belonen, de grens tussen een pedagogisch verantwoorde tik en nood aan bescherming tegen geweld. Zo kwamen ze erachter dat er een verschil bestaat in opvoeding, zelfs in de klas, en ook dat er terecht een kinderrecht is die kinderen beschermt tegen geweld en misbruik.