American Games

Helemaal op z’n Amerikaans 

De leerlingen doorliepen 3 plateaus waarin ze konden proeven van basisvaardigheden uit baseball, American football, frisbee, kinn-ball, ... spel- en sportspelen die behoren tot de moderne bewegingscultuurgebieden en die tevens een onderdeel zijn van de eindtermen.
De beoogde doelstellingen zijn:

  • het beheersen van fundamentele bewegingsvaardigheden
  • het kunnen uitvoeren van eenvoudige spelideeën
  • het zich kunnen inleven in een spel en verschillende rollen waarnemen
  • het kennen en toepassen van elementaire tactische principes
  • het toepassen van afgesproken spelregels en aanvaarden van sancties