#1steSchooldag #1team #samenSterk #leesplezier #kinderrechtenschool

Samenhorigheid, respect, verdraagzaamheid, gelijkheid en #1 team! 
Samen (leerlingen, leerkrachten en ouders) gaan we de uitdagingen aan.
Kwartierlezen staat voor iedereen elke dag op de planning.