Bachelorproef mobiliteit

Vranken Ella is een studente in de 3e bachelor in de mobiliteitswetenschappen aan de UHasselt in Diepenbeek.
Voor haar bachelorthesis is het de bedoeling dat ze de verkeerschaos aan de schoolpoort van basisscholen onderzoekt. 

Hiervoor zou ze in enkele basisscholen observaties willen uitvoeren zodat ze een beeld heeft over de drukte aan de schoolpoort tijdens de schoolspits.
Verder is het de bedoeling dat er een kleine enquête (5-10 vragen) afgenomen wordt van de ouders/ leerlingen
en deze kan op enkele minuten beantwoord worden.

Deze donderdag (20/04/2017) start de observatie:

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk ouders en leerlingen deze enquête invullen.

Helpen jullie mee? (Klik op de onderstaande link) Alvast bedankt!!!
https://uhasselteconomics.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_ePq91E04kayqjK5