Sinds januari 2016 heeft het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een vernieuwd pedagogisch project. Het schooljaar start in elke GO! school met de ondertekening van dat PPGO!, dat in een paneel werd gegoten om in elke school een prominente plek te krijgen. "Een symbolisch moment dat staat voor het engagement van onze mensen om meer dan ooit werk te maken van actief burgerschap en samen leren samenleven," zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck.