Internationale dag van de Kinderrechten

Vrijdag 20 november was het internationale Kinderrechtendag. Op 26 februari 2016 zal er in onze school een musical opgevoerd worden: Het land van Kwien. Het is natuurlijk van cruciaal belang dat de casting serieus wordt genomen. Vrijdag in de voormiddag werden er audities gehouden. Leerlingen die hieraan meededen moesten een gedacht voordragen en een lied zingen. De jury had een zeer moeilijke taak.
In de namiddag werd de 'Stoepkrijtactie' gehouden. Kinderen konden namen krijten. Deze namen werden gesponsord. voor iedere naam, werd 1 euro gegeven. De opbrengst van deze actie gaat integraal naar 'Mobile school'. De betrokkenheid was groot. Onze leerlingen werden allemaal 'Superkrijters'! Het totaal van 700 euro zal integraal gestort worden voor dit doel!!

Door het minder goede weer zijn we creatief uit de hoek moeten komen.