Recht op kleding!!

Deze maand staat in het teken van 'Recht op kleding'.We vragen dan ook aan iedereen om ons gedurende de hele maand, in de mate van het mogelijke, met onze kledinginzamelactie mee te helpen.
We zoeken kleding, lakens,schoenen, etc. IN de school (voor het secretariaat).
Niet deponeren in de container, aub.

Help mee aan deze warme oproep in deze koude maand... Alle beetjes helpen. De kleding gaat integraal naar het goede doel!!

Samen is veel BETER dan alleen!!!