Muziekknap + recht op samenkomen

Deze maand staat in het teken van muziekknap en van het recht om samen te komen!RECHT OM SAMEN TE KOMEN MET ANDEREN


Alle kinderen hebben het recht om anderen te ontmoeten, om bij elkaar te zijn, om te vergaderen , zich bij een vereniging aan te sluiten of om er één op te richten.

Dit recht geldt voor kinderen van alle leeftijden , in alle levensdomeinen.

Dit recht van samenkomen kan enkel beperkt worden door de wet als dat nodig is om de openbare orde, de nationale veiligheid, de goede zeden, de volksgezondheid of de rechten van anderen te beschermen.

Maar ook de talenten vergeten we deze maand niet!


De workshop van meester Bart was SUPER!!!!