September 2014 Opening van het nieuwe schooljaar: 'Samen is veel leuker dan alleen!'
Dit is ons jaarthema! 'Samen is veel leuker dan alleen!'
Het welbevinden van onze kinderen staat centraal.

Vandaar dat we een 'pestbeleidsplan' hebben opgesteld. (zie info)

Wanneer een kind graag naar school komt zal het beter de leerstof opnemen en meer gemotiveerd zijn om te leren.

Ieder kind heeft zijn of haar talenten. Daarom dat we maandelijks een talent in de kijker zetten.

We starten met "Samenknap"
We zullen twee jaar lang werken aan het uitbouwen van een een Kinderrechtenschool. Vandaar het belang om rond kinderrechten te werken. Deze maand staat 'Iedereen = gelijk' in de kijker.

De kinderen krijgen een uitdaging om deze maand SAMEN een kunstwerk te maken en om van zoveel mogelijk dagen 'Samenknappe dagen' te maken.


Veel succes allemaal!!!